Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Stronami umowy sprzedaży w zawartej poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.octydomowe.pl (zwanej Sklepem/Serwisem) są:
  • Anna Wandzel-Borkowska, zamieszkała 43-392 Międzyrzecze Górne 787 tel. 608 206 007 zwana dalej Sprzedającym
  • każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zwana Użytkownikiem/Klientem

§ 2. Polityka prywatności

 1. Sprzedający, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres
  e-mail, numer telefonu.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe (Administratorem) jest: Anna WandzelBorkowska, zamieszkała 43-392 Międzyrzecze Górne 787 tel. 608 206 007 email: kontakt@octydomowe.pl
 3. Klient ma możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Klienta pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie konta Klienta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 9. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 3. Polityka Cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw.„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w komputerze czy telefonie Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę źródłowej strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • marketingowych (remarketing);
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 4. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 5. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: